Blog Image

Црква Св. Николе, Косорићи

Културна баштина

Најстарије цркве су на Пошћењу и у Косорићима, потичу из доба Немањића и често су кроз историју рушене и обнављане.

Инструкције за плаћање

Ктиторство Posted on Tue, September 04, 2012 17:46Будите доброчинитељ!

Ктиторство Posted on Sun, September 02, 2012 09:34

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ!

Жеља нам је да обновимо живот наше црквене заједнице у Косорићима, међутим за њено неометано функционисање неопходно је обезбиједити редовне приходе. Наша црква не прима новчану помоћ, нити мјесечно плаћање. Она искључиво живи од Ваших добровољних прилога. У том циљу позивамо Вас да помогнете својим прилозима, и то као:

  • ПРИЛОЖНИК Цркве Светог Николе
  • УТЕМЕЉИТЕЉ Цркве Светог Николе
  • ДОБРОТВОР Цркве Светог Николе
  • ВЕЛИКИ ДОБРОТВОР Цркве Светог Николе
  • КТИТОР-ЗАДУЖБИНАР Цркве Светог Николе

И предузећа могу помоћи као:

  • КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОР
  • ВЕЛИКИ КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОР

Ваша помоћ помоћиће нам да повратимо духовни и културни живот наше заједнице у Косорићима. “Дајте, и даће вам се… “ (Јеванђеље).Значај ктиторства

Ктиторство Posted on Sun, September 02, 2012 09:20

“Срби су у Средњем веку највише својих православних цркава и манастира подигли у држави Немањића. Скоро сви владари из те лозе, почевши од њеног родоначелника, Стефана Немање, били су ревносни ктитори-градитељи и ктитори уопште. Ипак, највише православних храмова је подигао краљ Урош Други Милутин.

Исто тако, у том богољубивом и човекољубивом деловању биo је приљежан и Милутинов син, краљ Стефан Дечански. Такође, као ктитор-градитељ и ктитор уопште православних храмова у држави Немањића, то јест у свој држави, истакао се и Милутинов унук, а син „дечанског“ краља Стефана, краљ и цар, Стефан Душан. Сви ови владари, поред градње цркава и манастира, били су, могло би се рећи, и ктитори у ширем смислу тог појма и те речи. То значи да су својим и задужбинама својих очева и предака давали драгоцен допринос у још много чему. Поред њихове градње, помагали су (првенствено финансијски) њихово осликавање, односно украшавање „всакими лепотами церковними“, опремање светим мобилијаром, светим књигама, светим одеждама и светим сасудима.”

(ИЗВОР: Православље, Број 1045)