Blog Image

Црква Св. Николе, Косорићи

Културна баштина

Најстарије цркве су на Пошћењу и у Косорићима, потичу из доба Немањића и често су кроз историју рушене и обнављане.

Фото/ Кућа књига Девић

Косорићи Posted on Sun, August 26, 2012 17:57

Пашина Гомила, Косорићи.

 

 

 Фото/ Кућа књига Девић

Црква Св. Николе Posted on Sun, August 26, 2012 17:48

Црква Светог Николе, Косорићи.